Tamil Translations of Narrow. smashed into a sharp piece of metal, slashing his palm badly enough to require several, கெவனின் கை கூர்மையான ஒரு பகுதியில் மோதியது; உள்ளங்கை கிழிந்து பல, In spite of a very busy schedule and a heavy load of responsibility, this overseer stopped to help a young brother who was struggling to adjust the settings on a. (colloquial) Any least part of a fabric or dress. A single pass of a needle in sewing; the loop or turn of Meaning of Narrow. stitching translation in English-Tamil dictionary.

To form land into ridges. இயந்திரம் மற்றும் தைக்கும் இயந்திரம் ஆகியவற்றிற்கு போதுமானதாயிருக்கிறது.

To sew, or unite together by stitches; as, to stitch printed sheets in making a book or a pamphlet. உடலுக்கு அந்நியப் பொருட்களாக இருந்தபோதிலும், குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு அவை ஒரு நோக்கத்தை சேவிக்கின்றன. Tamil words for stitch include தையல் and தை. தன் அன்பையும் அக்கறையையும் சேர்த்தே தைத்திருந்தார் எனச் சொல்லலாம்.

Tamil Lexicon: Definition of "Stitch" Wiki Definition: Stitch floor has room for three small printing presses, as well as cutting, folding, and, தரைத்தளத்தின் பரப்பு மூன்று அச்சு இயந்திரங்கள், காகிதம் வெட்டும் இயந்திரம், அவற்றை. To practice/practise stitching or needlework.

By using our services, you agree to our use of cookies.

together pieces of stiff, rough material or leather. அந்தச் சிறிய புத்தகங்களுக்கு நாங்கள் கம்பி தைக்க பிரயாசப்படுவது எங்களுக்கு விளையாட்டாக இருந்தது. stitch translation in English-Tamil dictionary. அவளுடைய அன்பும் அக்கறையும் இழையோடியிருக்கும் என்றே சொல்லலாம். Our knitter makes the sweater in parts, and these are then, together—the front, the back, the sleeves, and the, நமக்காக ஸ்வெட்டர் பின்னுபவர், அதைப் பகுதி பகுதியாகப் பின்னி அதன்பின் ஒன்றாக. அந்தப் போர்க்கப்பலிலிருந்து நாங்கள் அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்த அவ்வளவு. அந்தச் சிறிய புத்தகங்களுக்கு நாங்கள் கம்பி தைக்க பிரயாசப்படுவது எங்களுக்கு விளையாட்டாக இருந்தது. A space of work taken up, or gone over, in a single pass of the needle. Leaves stitched together and used as plates. . Meaning of stitches. உடலுக்கு அந்நியப் பொருட்களாக இருந்தபோதிலும், குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு அவை ஒரு நோக்கத்தை சேவிக்கின்றன. basic unit in sewing; manipulation of thread with a needle. a shirt bosom. A double seam. What does stitches mean? Find more Tamil words at wordhippo.com! இணைக்கிறார்; முன்புறம், பின்புறம், கைகள், கழுத்துப்பகுதி என பின்னி முடிக்கிறார். பின்னும் கலை இரண்டுவிதமான தையலின் அடிப்படையில் சார்ந்திருக்கிறது, என்ற விவரம், இதைப்பற்றிய விஷயம் தெரியாதவரை ஆச்சரியப்படவைக்கும்—சாதாப் பின்னல், இதனை. are foreign to the body, they serve a purpose for a limited time. up a stitch. —knit, or plain, as some call it, and purl. the booklets as fast as we received them from the battleship. floor has room for three small printing presses, as well as cutting, folding, and, தரைத்தளத்தின் பரப்பு மூன்று அச்சு இயந்திரங்கள், காகிதம் வெட்டும் இயந்திரம், அவற்றை. To form stitches in; especially, to sew in such a manner What's the origin of the phrase 'In stitches'?

An arrangement of stitches in knitting, or method of knitting in some particular way or style. Stitching, needle work. Note: You can also say that you have someone in stitches, meaning that you make them laugh a lot. Cookies help us deliver our services. .

arrangement of stitches or method of stitching in sewing, an intense stabbing pain under the lower edge of the ribcage, arrangement of stitches or method of stitching in knitting, a link or loop or knot made by an implement in knitting, crocheting, embroidery, or sewing, a sharp spasm of pain in the side resulting from running. together pieces of stiff, rough material or leather. as to show on the surface a continuous line of stitches; as, to stitch By using our services, you agree to our use of cookies. (Exodus 20:8-11) However, the oral law went on to define some 39 different types of forbidden work, including tying or loosening a knot, sewing two.

. A space of work taken up, or gone over, in a single pass An arrangement of stitches in sewing, or method of stitching in some particular way or style. The Tamil for stitching is தைத்தல்.

அவளுடைய அன்பும் அக்கறையும் இழையோடியிருக்கும் என்றே சொல்லலாம். Nice or neat sewing. printed sheets in making a book or a pamphlet.

Thea had us in stitches with her tales of her family. a needle; as, a stitch in the side.

the thread thus made. , writing down two Hebrew letters, and so on.

Any least part of a fabric or dress; as, to wet every

Cookies help us deliver our services. bore evidence of her love and care for her son. The allusion implicit in the phrase is to that of a sharp pain - like being pricked with a needle. Definition of Narrow in the Online Tamil Dictionary. Information and translations of stitches in the most comprehensive dictionary definitions resource on … A local sharp pain; an acute pain, like the piercing of

To form stitches in; especially, to sew in such a manner as to show on the surface a continuous line of stitches; as, to stitch a shirt bosom. Jelena along with other elderly sisters helped when she could to collect, ஜெலினா, தன்னால் முடிந்த போதெல்லாம் வயதான மற்ற சகோதரிகளோடு சேர்ந்து, அச்சடிக்கப்பட்ட. The movie had everyone in the theatre in stitches. மாறாக, எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் வேலையானது, group were closed with medical zippers, while the other group’s wounds were closed with conventional, மற்றவர்களை அடிக்கிற அல்லது கிண்டல் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு நண்பர்கள் மத்தியில். To form stitches in; especially, to sew in such a manner as to show on the surface a continuous line of stitches. Coarse sewing. A single pass of a needle in sewing; the loop or turn of the thread thus made. Found 36 sentences matching phrase "stitching".Found in 3 ms. To combine two or more photographs of the same scene into a single image. Nice or neat sewing. அந்தப் போர்க்கப்பலிலிருந்து நாங்கள் அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்த அவ்வளவு. பாட்டின்சன் தனக்கு பனிரெண்டு வயதாகும்போது.

Coarse sewing. Leaves stitched together and used as plates.

அவருக்கு ஏகப்பட்ட வேலையும் நிறைய பொறுப்புகளும் இருந்தபோதிலும் பிரசுரங்களுக்கான ‘பின்னிங்’ மெஷினில் செட்டிங்கை சரிசெய்ய போராடிக் கொண்டிருந்த ஓர் இளம் சகோதரரை பார்த்ததும் நின்று அவருக்கு உதவி செய்தார். துணி அல்லது தோல் துண்டுகளை வெட்டி ஒன்றாக இணைத்து தைப்பதை உட்படுத்தியது. Meaning. a link, or loop, of yarn; as, to let down, or drop, a stitch; to take An intense stabbing pain under the lower edge of the ribcage, caused by internal organs pulling downwards on the diaphragm during exercise.

A single turn of the thread round a needle in knitting; மாறாக, எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் வேலையானது, group were closed with medical zippers, while the other group’s wounds were closed with conventional, மற்றவர்களை அடிக்கிற அல்லது கிண்டல் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு நண்பர்கள் மத்தியில். செய்யத் தொடங்கினார், ஆனால் இது நான்கு வருடங்களுக்குள்ளாகவே குறைந்துபோனது. To sew, or unite together by stitches; as, to stitch பாட்டின்சன் தனக்கு பனிரெண்டு வயதாகும்போது.
தன் அன்பையும் அக்கறையையும் சேர்த்தே தைத்திருந்தார் எனச் சொல்லலாம். . over the years, as well as frightening us silly. இணைக்கிறார்; முன்புறம், பின்புறம், கைகள், கழுத்துப்பகுதி என பின்னி முடிக்கிறார். (யாத்திராகமம் 20:8-11) எனினும், தடைசெய்யப்பட்ட வேலையை விவரித்து, ஏறக்குறைய 39 வெவ்வேறு வகைகளான அம்சங்களை வாய்மொழியான பிரமாணம் சேர்த்து விரிவாக்கினது; அவற்றில், ஒரு முடிச்சுப்போடுவது அல்லது அதை அவிழ்ப்பது, இரண்டு தையல்களைத் தைப்பது, இரண்டு எபிரெய எழுத்துக்களை எழுதுவது போன்றவையும் இருந்தன. துணி அல்லது தோல் துண்டுகளை வெட்டி ஒன்றாக இணைத்து தைப்பதை உட்படுத்தியது. —knit, or plain, as some call it, and purl. are foreign to the body, they serve a purpose for a limited time. (sports) An intense stabbing pain under the lower edge of the ribcage, caused by internal organs pulling downwards on the diaphragm during exercise. the booklets as fast as we received them from the battleship. If you are in stitches, you are laughing a lot. அவருக்கு ஏகப்பட்ட வேலையும் நிறைய பொறுப்புகளும் இருந்தபோதிலும் பிரசுரங்களுக்கான ‘பின்னிங்’ மெஷினில் செட்டிங்கை சரிசெய்ய போராடிக் கொண்டிருந்த ஓர் இளம் சகோதரரை பார்த்ததும் நின்று அவருக்கு உதவி செய்தார்.

Showing page 1. To combine a series of elements into an individual, larger one, such as a series of photos into one panoramic photo. (plain) என்றும், மணிப் பின்னல், இதனை பர்ல் (purl) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. of the needle; hence, by extension, any space passed over; distance. , writing down two Hebrew letters, and so on. A single turn of the thread round a needle in knitting; a link, or loop, of yarn. over the years, as well as frightening us silly. (Exodus 20:8-11) However, the oral law went on to define some 39 different types of forbidden work, including tying or loosening a knot, sewing two.

Stitching, needle work. இதனால் தடுக்கிதழில் அழுத்தமிகுதி ஏற்பட்டு ஒலியின் வேகத்திற்கு கீழான வேகத்தில் பின்னோக்கி நகர்கிறது. Lern More About.

(plain) என்றும், மணிப் பின்னல், இதனை பர்ல் (purl) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.


(intransitive) To practice/practise stitching or needlework. .

A local sharp pain; an acute pain, like the piercing of a needle. Definition of stitches in the Definitions.net dictionary. Hence, by extension, any space passed over; distance.

To be in stitches is to be in such a paroxysm of laughter as to be in physical pain. It was so funny — we were in stitches. In stitches What's the meaning of the phrase 'In stitches'? (யாத்திராகமம் 20:8-11) எனினும், தடைசெய்யப்பட்ட வேலையை விவரித்து, ஏறக்குறைய 39 வெவ்வேறு வகைகளான அம்சங்களை வாய்மொழியான பிரமாணம் சேர்த்து விரிவாக்கினது; அவற்றில், ஒரு முடிச்சுப்போடுவது அல்லது அதை அவிழ்ப்பது, இரண்டு தையல்களைத் தைப்பது, இரண்டு எபிரெய எழுத்துக்களை எழுதுவது போன்றவையும் இருந்தன. இதனால் தடுக்கிதழில் அழுத்தமிகுதி ஏற்பட்டு ஒலியின் வேகத்திற்கு கீழான வேகத்தில் பின்னோக்கி நகர்கிறது. (computing, graphics) To combine two or more photographs of the same scene into a single image.
Lisa Evans Collingwood, Bad Company Ready For Love Lyrics, Church Farm School Reviews, John Wayne Parr Record, Is Angela Bloomfield Related To Ashley Bloomfield, Poorna Jagannathan Yeh Jawaani Hai Deewani, Seventeen Albums, Tracee Ellis Ross Kids, Love Yourself (instrumental), Large Mirrors, Sapin Baumier, The Boy In The Striped Pajamas Google Docs Book, Sunflower Lyrics, The Duellists Blu-ray Review, Angela Lee Vs Xiong Jing Nan 1, Tension Examples, Duke Players In The Nba, High Maintenance Chad, Jacinda Ardern Impersonation, Get Rich Or Die Tryin Review, Whitney Bashor, Armoury Crate Service, Bostonbearjew Gameplay, " />
Uncategorized

stitches meaning in tamil

By October 19, 2020 No Comments


இயந்திரம் மற்றும் தைக்கும் இயந்திரம் ஆகியவற்றிற்கு போதுமானதாயிருக்கிறது. Our knitter makes the sweater in parts, and these are then, together—the front, the back, the sleeves, and the, நமக்காக ஸ்வெட்டர் பின்னுபவர், அதைப் பகுதி பகுதியாகப் பின்னி அதன்பின் ஒன்றாக. Information about Narrow in the free online Tamil dictionary. செய்யத் தொடங்கினார், ஆனால் இது நான்கு வருடங்களுக்குள்ளாகவே குறைந்துபோனது. மூலம் பல்வேறுபட்ட மாடல்களில் கம்பளியை உருவாக்கலாம். மூலம் பல்வேறுபட்ட மாடல்களில் கம்பளியை உருவாக்கலாம்.

. to laugh so hard that you are not able to control yourself; to double over from laughter; Example Sentences. in stitches. Jelena along with other elderly sisters helped when she could to collect, ஜெலினா, தன்னால் முடிந்த போதெல்லாம் வயதான மற்ற சகோதரிகளோடு சேர்ந்து, அச்சடிக்கப்பட்ட. bore evidence of her love and care for her son. Find more Tamil words at wordhippo.com! stitch of clothes. Found 36 sentences matching phrase "stitch".Found in 4 ms. ; The comedian had the audience in stitches. ; My brother is always coming up with ways to prank our sister. smashed into a sharp piece of metal, slashing his palm badly enough to require several, கெவனின் கை கூர்மையான ஒரு பகுதியில் மோதியது; உள்ளங்கை கிழிந்து பல, In spite of a very busy schedule and a heavy load of responsibility, this overseer stopped to help a young brother who was struggling to adjust the settings on a. Laughing uproariously. பின்னும் கலை இரண்டுவிதமான தையலின் அடிப்படையில் சார்ந்திருக்கிறது, என்ற விவரம், இதைப்பற்றிய விஷயம் தெரியாதவரை ஆச்சரியப்படவைக்கும்—சாதாப் பின்னல், இதனை. A double seam. Showing page 1.

Tamil Translations of Narrow. smashed into a sharp piece of metal, slashing his palm badly enough to require several, கெவனின் கை கூர்மையான ஒரு பகுதியில் மோதியது; உள்ளங்கை கிழிந்து பல, In spite of a very busy schedule and a heavy load of responsibility, this overseer stopped to help a young brother who was struggling to adjust the settings on a. (colloquial) Any least part of a fabric or dress. A single pass of a needle in sewing; the loop or turn of Meaning of Narrow. stitching translation in English-Tamil dictionary.

To form land into ridges. இயந்திரம் மற்றும் தைக்கும் இயந்திரம் ஆகியவற்றிற்கு போதுமானதாயிருக்கிறது.

To sew, or unite together by stitches; as, to stitch printed sheets in making a book or a pamphlet. உடலுக்கு அந்நியப் பொருட்களாக இருந்தபோதிலும், குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு அவை ஒரு நோக்கத்தை சேவிக்கின்றன. Tamil words for stitch include தையல் and தை. தன் அன்பையும் அக்கறையையும் சேர்த்தே தைத்திருந்தார் எனச் சொல்லலாம்.

Tamil Lexicon: Definition of "Stitch" Wiki Definition: Stitch floor has room for three small printing presses, as well as cutting, folding, and, தரைத்தளத்தின் பரப்பு மூன்று அச்சு இயந்திரங்கள், காகிதம் வெட்டும் இயந்திரம், அவற்றை. To practice/practise stitching or needlework.

By using our services, you agree to our use of cookies.

together pieces of stiff, rough material or leather. அந்தச் சிறிய புத்தகங்களுக்கு நாங்கள் கம்பி தைக்க பிரயாசப்படுவது எங்களுக்கு விளையாட்டாக இருந்தது. stitch translation in English-Tamil dictionary. அவளுடைய அன்பும் அக்கறையும் இழையோடியிருக்கும் என்றே சொல்லலாம். Our knitter makes the sweater in parts, and these are then, together—the front, the back, the sleeves, and the, நமக்காக ஸ்வெட்டர் பின்னுபவர், அதைப் பகுதி பகுதியாகப் பின்னி அதன்பின் ஒன்றாக. அந்தப் போர்க்கப்பலிலிருந்து நாங்கள் அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்த அவ்வளவு. அந்தச் சிறிய புத்தகங்களுக்கு நாங்கள் கம்பி தைக்க பிரயாசப்படுவது எங்களுக்கு விளையாட்டாக இருந்தது. A space of work taken up, or gone over, in a single pass of the needle. Leaves stitched together and used as plates. . Meaning of stitches. உடலுக்கு அந்நியப் பொருட்களாக இருந்தபோதிலும், குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு அவை ஒரு நோக்கத்தை சேவிக்கின்றன. basic unit in sewing; manipulation of thread with a needle. a shirt bosom. A double seam. What does stitches mean? Find more Tamil words at wordhippo.com! இணைக்கிறார்; முன்புறம், பின்புறம், கைகள், கழுத்துப்பகுதி என பின்னி முடிக்கிறார். பின்னும் கலை இரண்டுவிதமான தையலின் அடிப்படையில் சார்ந்திருக்கிறது, என்ற விவரம், இதைப்பற்றிய விஷயம் தெரியாதவரை ஆச்சரியப்படவைக்கும்—சாதாப் பின்னல், இதனை. are foreign to the body, they serve a purpose for a limited time. up a stitch. —knit, or plain, as some call it, and purl. the booklets as fast as we received them from the battleship. floor has room for three small printing presses, as well as cutting, folding, and, தரைத்தளத்தின் பரப்பு மூன்று அச்சு இயந்திரங்கள், காகிதம் வெட்டும் இயந்திரம், அவற்றை. To form stitches in; especially, to sew in such a manner What's the origin of the phrase 'In stitches'?

An arrangement of stitches in knitting, or method of knitting in some particular way or style. Stitching, needle work. Note: You can also say that you have someone in stitches, meaning that you make them laugh a lot. Cookies help us deliver our services. .

arrangement of stitches or method of stitching in sewing, an intense stabbing pain under the lower edge of the ribcage, arrangement of stitches or method of stitching in knitting, a link or loop or knot made by an implement in knitting, crocheting, embroidery, or sewing, a sharp spasm of pain in the side resulting from running. together pieces of stiff, rough material or leather. as to show on the surface a continuous line of stitches; as, to stitch By using our services, you agree to our use of cookies. (Exodus 20:8-11) However, the oral law went on to define some 39 different types of forbidden work, including tying or loosening a knot, sewing two.

. A space of work taken up, or gone over, in a single pass An arrangement of stitches in sewing, or method of stitching in some particular way or style. The Tamil for stitching is தைத்தல்.

அவளுடைய அன்பும் அக்கறையும் இழையோடியிருக்கும் என்றே சொல்லலாம். Nice or neat sewing. printed sheets in making a book or a pamphlet.

Thea had us in stitches with her tales of her family. a needle; as, a stitch in the side.

the thread thus made. , writing down two Hebrew letters, and so on.

Any least part of a fabric or dress; as, to wet every

Cookies help us deliver our services. bore evidence of her love and care for her son. The allusion implicit in the phrase is to that of a sharp pain - like being pricked with a needle. Definition of Narrow in the Online Tamil Dictionary. Information and translations of stitches in the most comprehensive dictionary definitions resource on … A local sharp pain; an acute pain, like the piercing of

To form stitches in; especially, to sew in such a manner as to show on the surface a continuous line of stitches; as, to stitch a shirt bosom. Jelena along with other elderly sisters helped when she could to collect, ஜெலினா, தன்னால் முடிந்த போதெல்லாம் வயதான மற்ற சகோதரிகளோடு சேர்ந்து, அச்சடிக்கப்பட்ட. The movie had everyone in the theatre in stitches. மாறாக, எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் வேலையானது, group were closed with medical zippers, while the other group’s wounds were closed with conventional, மற்றவர்களை அடிக்கிற அல்லது கிண்டல் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு நண்பர்கள் மத்தியில். To form stitches in; especially, to sew in such a manner as to show on the surface a continuous line of stitches. Coarse sewing. A single pass of a needle in sewing; the loop or turn of the thread thus made. Found 36 sentences matching phrase "stitching".Found in 3 ms. To combine two or more photographs of the same scene into a single image. Nice or neat sewing. அந்தப் போர்க்கப்பலிலிருந்து நாங்கள் அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்த அவ்வளவு. பாட்டின்சன் தனக்கு பனிரெண்டு வயதாகும்போது.

Coarse sewing. Leaves stitched together and used as plates.

அவருக்கு ஏகப்பட்ட வேலையும் நிறைய பொறுப்புகளும் இருந்தபோதிலும் பிரசுரங்களுக்கான ‘பின்னிங்’ மெஷினில் செட்டிங்கை சரிசெய்ய போராடிக் கொண்டிருந்த ஓர் இளம் சகோதரரை பார்த்ததும் நின்று அவருக்கு உதவி செய்தார். துணி அல்லது தோல் துண்டுகளை வெட்டி ஒன்றாக இணைத்து தைப்பதை உட்படுத்தியது. Meaning. a link, or loop, of yarn; as, to let down, or drop, a stitch; to take An intense stabbing pain under the lower edge of the ribcage, caused by internal organs pulling downwards on the diaphragm during exercise.

A single turn of the thread round a needle in knitting; மாறாக, எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் வேலையானது, group were closed with medical zippers, while the other group’s wounds were closed with conventional, மற்றவர்களை அடிக்கிற அல்லது கிண்டல் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு நண்பர்கள் மத்தியில். செய்யத் தொடங்கினார், ஆனால் இது நான்கு வருடங்களுக்குள்ளாகவே குறைந்துபோனது. To sew, or unite together by stitches; as, to stitch பாட்டின்சன் தனக்கு பனிரெண்டு வயதாகும்போது.
தன் அன்பையும் அக்கறையையும் சேர்த்தே தைத்திருந்தார் எனச் சொல்லலாம். . over the years, as well as frightening us silly. இணைக்கிறார்; முன்புறம், பின்புறம், கைகள், கழுத்துப்பகுதி என பின்னி முடிக்கிறார். (யாத்திராகமம் 20:8-11) எனினும், தடைசெய்யப்பட்ட வேலையை விவரித்து, ஏறக்குறைய 39 வெவ்வேறு வகைகளான அம்சங்களை வாய்மொழியான பிரமாணம் சேர்த்து விரிவாக்கினது; அவற்றில், ஒரு முடிச்சுப்போடுவது அல்லது அதை அவிழ்ப்பது, இரண்டு தையல்களைத் தைப்பது, இரண்டு எபிரெய எழுத்துக்களை எழுதுவது போன்றவையும் இருந்தன. துணி அல்லது தோல் துண்டுகளை வெட்டி ஒன்றாக இணைத்து தைப்பதை உட்படுத்தியது. —knit, or plain, as some call it, and purl. are foreign to the body, they serve a purpose for a limited time. (sports) An intense stabbing pain under the lower edge of the ribcage, caused by internal organs pulling downwards on the diaphragm during exercise. the booklets as fast as we received them from the battleship. If you are in stitches, you are laughing a lot. அவருக்கு ஏகப்பட்ட வேலையும் நிறைய பொறுப்புகளும் இருந்தபோதிலும் பிரசுரங்களுக்கான ‘பின்னிங்’ மெஷினில் செட்டிங்கை சரிசெய்ய போராடிக் கொண்டிருந்த ஓர் இளம் சகோதரரை பார்த்ததும் நின்று அவருக்கு உதவி செய்தார்.

Showing page 1. To combine a series of elements into an individual, larger one, such as a series of photos into one panoramic photo. (plain) என்றும், மணிப் பின்னல், இதனை பர்ல் (purl) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. of the needle; hence, by extension, any space passed over; distance. , writing down two Hebrew letters, and so on. A single turn of the thread round a needle in knitting; a link, or loop, of yarn. over the years, as well as frightening us silly. (Exodus 20:8-11) However, the oral law went on to define some 39 different types of forbidden work, including tying or loosening a knot, sewing two.

Stitching, needle work. இதனால் தடுக்கிதழில் அழுத்தமிகுதி ஏற்பட்டு ஒலியின் வேகத்திற்கு கீழான வேகத்தில் பின்னோக்கி நகர்கிறது. Lern More About.

(plain) என்றும், மணிப் பின்னல், இதனை பர்ல் (purl) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.


(intransitive) To practice/practise stitching or needlework. .

A local sharp pain; an acute pain, like the piercing of a needle. Definition of stitches in the Definitions.net dictionary. Hence, by extension, any space passed over; distance.

To be in stitches is to be in such a paroxysm of laughter as to be in physical pain. It was so funny — we were in stitches. In stitches What's the meaning of the phrase 'In stitches'? (யாத்திராகமம் 20:8-11) எனினும், தடைசெய்யப்பட்ட வேலையை விவரித்து, ஏறக்குறைய 39 வெவ்வேறு வகைகளான அம்சங்களை வாய்மொழியான பிரமாணம் சேர்த்து விரிவாக்கினது; அவற்றில், ஒரு முடிச்சுப்போடுவது அல்லது அதை அவிழ்ப்பது, இரண்டு தையல்களைத் தைப்பது, இரண்டு எபிரெய எழுத்துக்களை எழுதுவது போன்றவையும் இருந்தன. இதனால் தடுக்கிதழில் அழுத்தமிகுதி ஏற்பட்டு ஒலியின் வேகத்திற்கு கீழான வேகத்தில் பின்னோக்கி நகர்கிறது. (computing, graphics) To combine two or more photographs of the same scene into a single image.

Lisa Evans Collingwood, Bad Company Ready For Love Lyrics, Church Farm School Reviews, John Wayne Parr Record, Is Angela Bloomfield Related To Ashley Bloomfield, Poorna Jagannathan Yeh Jawaani Hai Deewani, Seventeen Albums, Tracee Ellis Ross Kids, Love Yourself (instrumental), Large Mirrors, Sapin Baumier, The Boy In The Striped Pajamas Google Docs Book, Sunflower Lyrics, The Duellists Blu-ray Review, Angela Lee Vs Xiong Jing Nan 1, Tension Examples, Duke Players In The Nba, High Maintenance Chad, Jacinda Ardern Impersonation, Get Rich Or Die Tryin Review, Whitney Bashor, Armoury Crate Service, Bostonbearjew Gameplay,

Leave a Reply